kancelaria@malanowski.eu
tel. 798 87 18 17

Kolejna prawomocna wygrana Kancelarii z mBank SA

Wygrane z bankami zawsze nas bardzo cieszą – i te duże i te mniejsze.

Tym razem nasza Kancelaria wygrała z mBank SA prawomocnie sprawę o zwrot składek na UNWW, pobranych w ramach umowy kredytu CHF. Kwota dochodzonych w procesie składek wynosi ok. 10 tys. PLN.

Niemniej, wskutek przegranego procesu bank musi zwrócić naszemu Klientowi łącznie ponad 19 tys. PLN.

Rozpiska szczegółowa wygląda następująco:

1) Kwota główna – 10.195,34 PLN
2) Odsetki – 3.228,15 PLN
3) Koszty procesu w I instancji – 4.127,00 PLN
4) Koszty procesu w II instancji – 1.800 PLN

Łączna kwota do zwrotu na rzecz naszego Klienta wynosi 19.350,49 PLN – co nas bardzo cieszy.

Wydany wyrok jest prawomocny, sprawę prowadził dr Janusz Malanowski.