kancelaria@malanowski.eu
tel. 798 87 18 17

UNWW

Aby uzyskać szczegółowe informacje wraz z dokładną wyceną poprowadzenia sprawy przed Sądem prosimy o przesłanie emaila wraz z informacją o kwocie uiszczonych składek oraz nazwą banku na adres kancelaria@malanowski.eu

Pomagamy w dochodzeniu zwrotu UNWW, tj. składek pobranych przez bank na Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego.

Osoby, które uiściły taką składkę, mogą mieć – i zazwyczaj mają – roszczenie o jej zwrot. Przykładowe wyroki uzyskane przez naszą Kancelarię  publikujemy poniżej:

Okres przedawnienia w przypadku roszczeń o zwrot UNWW wynosi 10 lat od daty pobrania składki.

Przerwanie biegu przedawnienia możliwe jest m. in. poprzez podjęcie działań sądowych (reklamacje kierowane do banku, działania przed arbitrem bankowym nie przerywają biegu przedawnienia).

Kwoty roszczeń o zwrot UNWW wahają się zwykle od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, w sporadycznych przypadkach przekraczają 20 tys. PLN. Sądy w bardzo wielu przypadkach uznały postanowienia zobowiązujące kredytobiorców do uiszczania składek tytułem UNWW za rażąco naruszające interesy konsumentów i – w związku z tym – za niedozwolone klauzule umowne.

Procedura dochodzenia zwrotu UNWW z naszym udziałem wygląda następująco:

  • należy wysłać skan umowy wraz z informacją o kwocie uiszczonych składek na adres kancelaria@malanowski.eu w ciągu tygodnia jest wysyłana informacja zwrotna zawierająca informację o tym, czy są podstawy do wytoczenia pozwu oraz warunki podjęcia się sprawy;
  • po uzgodnieniu warunków, podejmowane są dalsze kroki prawne, czyli wystosowanie wezwania banku do zapłaty (wezwanie uruchamia naliczanie odsetek);
  • jako, że w naszej praktyce naszej nie odnotowano jeszcze przypadku, aby bank zwrócił dobrowolnie całość składek z tytułu UNWW na skutek wezwania, zazwyczaj po wezwaniu składany jest pozew we właściwym sądzie oraz prowadzenie sprawy aż do uzyskania prawomocnego orzeczenia;

Wynagrodzenie w sprawach dotyczących UNWW ma charakter mieszany i obejmuje opłatę stałą (mniejsza część wynagrodzenia, zwykle nie przekraczająca kilkuset złotych) oraz wynagrodzenie dodatkowe, płatne w zależności od osiągnięcia sukcesu w sądzie (wynagrodzenie właściwe).

Doradzamy także w innych kwestiach dotyczących umów kredytowych w CHF oraz innych walutach.

Wspieramy aktywnie działalność Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu – osoby prowadzące niniejszą witrynę są sympatykami SBB.

Aby uzyskać szczegółowe informacje wraz z dokładną wyceną poprowadzenia sprawy przed Sądem prosimy o przesłanie emaila wraz z informacją o kwocie uiszczonych składek oraz nazwą banku na adres kancelaria@malanowski.eu

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z nami mailowo lub telefonicznie. W razie zainteresowania pozostałymi usługami naszej kancelarii, zapraszamy do odwiedzenia witryny Malanowski i Wspólnicy.

 

Zapraszamy.

email: kancelaria@malanowski.eu 

tel: 798 87 18 17 / 22 406 09 00