kancelaria@malanowski.eu
tel. 798 87 18 17

Pozwanie banku – możliwe działania

Prowadzimy sprawy dotyczące:

  • odfrankowania kredytów;
  • unieważnienia umów kredytowych;
  • zwrot składek na UNWW;
  • uchylenia klauzuli wykonalności (powództwa przeciwegzekucyjne)

Reprezentujemy kredytobiorców po stronie zarówno Powodów, jak i Pozwanych. Nasze podstawowe specjalizacje to mBank oraz Millenium – w tych bankach sami mieliśmy kredyty. Poza tym, prowadzimy sprawy dotyczące umów m.in. PKO BP, GETIN, BPH, BZ WBK, DEUTSCHE BANK, GE MONEY, KREDYT BANK oraz innych banków.

Typowy proces o “odfrankowanie” kredytu polega zazwyczaj na sformułowaniu dwóch alternatywnych roszczeń.

  • Unieważnienie umowy. W tym wariancie, w razie pomyślnego wyniku sprawy umowa zostaje uznana za niezawartą i wówczas strony powinny sobie zwrócić to, co sobie wzajemnie świadczyły – czyli z jednej strony powinien zwrócić kredytobiorcy całość zapłaconych środków a kredytobiorca bankowi całość udzielonego kapitału kredytu. Polskie sądy wielokrotnie orzekały nieważność umów kredytowych zarówno z uwagi na ich sprzeczność z prawem, jak i z uwagi na stosowane w nich niedozwolone postanowienia umowne. Należy podkreślić, że zwrotu kapitału bank może dochodzić w tym samym albo w innym postępowaniu sądowym.
  • “odfrankowanie kredytu”, czyli żądaniu zwrotu nadpłat. Mówiąc w uproszczeniu, w tym wariancie umowa pozostaje w mocy, ale znikają wszelkie powiązania z walutą obcą. Kredytobiorca otrzymuje zwrot wszystkiego co uiścił powyżej kursu CHF z dnia zaciągania kredytu. W procesie następuje to zazwyczaj poprzez zrobienie przez biegłego sądowego wyliczeń, polegających na symulacji spłat kredytu złotówkowego z jednoczesnym pozostawieniem oprocentowania, marży i pozostałych postanowień umownych w mocy. Przykładowo – jeśli dziś Państwa rata wynosi ok. 700 CHF (czyli po dzisiejszym kursie ok. 3 tys. PLN) a w chwili wypłaty kurs CHF wynosił ok. 2,20 PLN (rata ok. 1,5 tys. PLN), wówczas nadpłata wynosi 3000 – 1500 = 1500 PLN za każdy miesiąc. 1500 PLN x 12 miesięcy x 10 lat daje ok. 180 tys. PLN. Nadpłaty wniesione dawniej, niż 10 lat temu należy uznać za utracone, z uwagi na przedawnienie, które w tym przypadku wynosi 10 lat. Suma tak uiszczonych nadpłat stanowi kwotę dochodzoną pozwem. W razie pomyślnego zakończenia sprawy, bank musi zwrócić kwotę nadpłaconych rat, kredyt pozostaje wyrażony w złotówkach, natomiast pozostaje oprocentowanie LIBOR CHF.

Powyższe roszczenia formułowane są w zależności od woli i decyzji klienta.

W celu uzyskania informacji odnośnie warunków współpracy należy przesłać skan umowy kredytowej na adres kancelaria@malanowski.pl

Zapraszamy.

 

 

email: kancelaria@malanowski.eu

tel./fax:  798 87 18 17   /   22 406 09 00