kancelaria@malanowski.eu
tel. 798 87 18 17

3 października 2019 – wyrok TSUE w sprawie C 260 / 18

Chyba już wszyscy słyszeli, że 3 października 2019 (tj. pojutrze) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowie się w kwestii tzw. kredytów frankowych, czyli kredytów indeksowanych do CHF. O co w ogóle chodzi z tym TSUE i jaki związek wyrok TSUE ma z naszymi kredytami indeksowanymi do CHF?

TSUE to skrót od Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jest to instytucja sądownicza Unii Europejskiej, czyli – mówiąc bardziej po ludzku – sąd, który orzeka w sprawach objętych prawodawstwem unijnym. Dzięki działalności TSUE zapewniona jest jednolita wykładnia prawa UE we wszystkich krajach Unii. W związku z tym, że przepisy dotyczące tzw. klauzul abuzywnych zostały wprowadzone dyrektywą Rady 93/13/EWG również i w tym zakresie TSUE może dokonywać wykładni. W tym kontekście istotne jest to, że postanowienia, na podstawie których kwota kredytu (w tzw. kredytach frankowych) jest powiązana z kursem CHF, są – jak powszechnie dziś wiadomo – abuzywne. Mówiąc innymi słowy są niedozwolone i nie wolno ich stosować.

Wyrok, który ma zostać pojutrze wydany dotyczy skutków, jakie wiążą się z uznaniem tzw. klauzuli przelicznikowej (z PLN na CHF i z CHF na PLN) za klauzulę abuzywną. Zgodnie bowiem z przepisami prawa tzw. klauzula abuzywna nie wiąże stron. TSUE oczywiście wypowiadał się na ten temat już wielokrotnie, niemniej jednak nigdy jeszcze orzeczenie nie dotyczyło tzw. “sprawy frankowej”, toczącej się w polskim sądzie.

Oczekiwane orzeczenie TSUE ma wskazać, czy na gruncie prawa polskiego, po wyeliminowaniu tzw. klauzul abuzywnych umowę można dalej wykonywać, czy też należy uznać ja za nieważną. Jeśli należy ją dalej wykonywać, to orzeczenie powinno wskazać, w jaki sposób. Powyższe kwestie są od wielu miesięcy przedmiotem rozbieżnego orzecznictwa polskich sądów i spodziewany wyrok TSUE prawdopodobnie pozwoli je ujednolicić.

Oczywiście nie należy mieć złudzeń, że instytucje finansowe łatwo poddadzą się w swojej walce, o utrzymanie umów frankowych w mocy. Także niezależnie od ostatecznej treści orzeczenia TSUE niezbędny jest wciąż upór i chęć walki. Oby dzień 3 października 2019 roku okazał się krokiem milowym w tej walce!

autor: mec. Dorota Malanowska, radca prawny