kancelaria@malanowski.eu
tel. 798 87 18 17

UNWW – samemu czy z pomocą?

Na forach poświęconych sprawom CHF / UNWW padają często wypowiedzi dotyczące samodzielnych sposobów odzyskiwania UNWW. Najczęściej rozważane są próby samodzielnych działań poprzez składanie reklamacji do banku czy też zwrócenie się do Rzecznika Finansowego albo Arbitra Bankowego. Rozważane są także kwestie związane z przedawnieniem składek czy naliczaniem odsetek. Z naszych obserwacji wynika, że samodzielne działania konsumenta przeciwko bankowi zwykle nie przynoszą pożądanego efektu albo przynoszą jakiś rezultat, ale zwykle nie do końca satysfakcjonujący. Znane są m. in. przypadki, w której Frankowicz zapłaciwszy kilkanaście tysięcy złotych składki na UNWW wskutek interwencji arbitra otrzymał zwrot jednej składki (3 tys. PLN). Wiemy także o sporadycznych przypadkach, kiedy bank na skutek wezwania dobrowolnie zwrócił wszystkie pobrane składki. Niemniej jednak, takie sytuacje stanowią wciąż rzadkość a regułą jest odmowa zwrotu pobranych przez bank składek i – koniec końców – i tak musi być złożony pozew w sądzie.

W tej sytuacji, każdy może odpowiedzieć sobie sam na pytanie, czy warto poświęcić czas i energię na samodzielną walkę z bankiem, czy też lepiej od razu powierzyć sprawę wyspecjalizowanej kancelarii prawnej – zwłaszcza, że w większości spraw procedura odzyskania UNWW czy innych kwestii związanych z CHF rozpoczyna się i tak od złożenia wezwania do dobrowolnego spełnienia świadczenia przez bank, pod rygorem podjęcia dalszych kroków prawnych. Innymi słowy, działanie z pomocą kancelarii prawnej w żaden sposób nie wyklucza dobrowolnego zwrotu składki z tytułu UNWW przez bank.